ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพราหมณ์ หมู่ที่5 บริเวณถนนจากบ้านนายสมาน ด้วงตะกั่ว - สะพาน คสล.ชลประทานช่วงบ้านนายณรงค์ เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

ไฟล์