โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

...

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ทุกวันอาทิตย์ที่ 13,20 และ 27 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์