กองช่าง

นายอภิชาติ ชุ่มวงจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพัฒนเศรษฐ กรเพชรปาณี
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก
นายช่างโยธาอาวุโส

นายประทีป กริบกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอนุชิต ปลั่งกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวปภาดา เปรี่ยมกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาฯ
   

เราใช้คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ