คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง

คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง

...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง ได้รับเกียรติ จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีสุรนารี คุณหมอจอนสัน พิมพิศาร และคณะติดตาม มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องการดำเนินงานทันตสาธารสุข และขอขอบพระคุณ นายเหงี้ยว ภู่สกุลทรัพย์ นายก อบต.ท่าอ่าง ที่ได้มากล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ค่ะ