คณะผู้บริหาร

นายเหงี้ยว ภู่สกุลทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08-5612-1411

 

 

นายวิมล กราวกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08-9580-9944
นายกิตติวัฒน์ บุญกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 09-8495-4942

นายพศิน นิลธรรม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08-1547-6607
   

เราใช้คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ