ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 (บริเวณถนนช่วงบ้านนายไพโรจน์ มาตรทะเล ถึงนานายปลั่ง ข่ายกระโทก ช่วงที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

ไฟล์