ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิดลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...

ไฟล์