ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา ม.10 (บริเวณถนนช่วงบ้านนายไพโรจน์ มาตรทะเล ถึงบ้านนายปลั่ง ข่ายกระโทก ช่วงที่1) จำนวน 1 โครงการ

...

ไฟล์