ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานผ่านแบบประเมินออนไลน์

...

ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานผ่านแบบประเมินออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  https://esfis.org/surveyParentsSkill/inputForm