มาตรการกวดขัน การเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและการปล่อยพลุ โคมลอย โคมไฟ และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

มาตรการกวดขัน การเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและการปล่อยพลุ โคมลอย โคมไฟ และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

...