หน่วยตรวจสอบภายใน

นายอภิชาติ ชุ่มวงจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวบุญญาภา จิตบุญรัตน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

   

เราใช้คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ