โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566

...

วันที่ 15 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง จัดกิจกรรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง